Трьохмірність конкурентоспроможності економічної організації та прикладні аспекти її реалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано концептуальні підходи до визначення суті конкурентоспроможності економічної організації з позиції задоволення потреб її учасників та споживачів, що обумовлює необхідність виокремлення її детермінант — продукційно-виробничої, інвестиційної та рекрутингової конкурентоспроможності. Визначено показники їх оцінювання, цілі та критерії управління в динамічному організаційному середовищі.
The work validates approach to the concept of competitiveness of economical entity. Demand and interaction both with counterparties and consumers defines lower level determinants of competitiveness, which are: product competitiveness, recruitment and investment competitiveness. There also described how each of determinates is managed within dynamic organizational environment; which of criteria’s of ffectiveness can be used; what are the targets that might be settled.
Обоснованы концептуальные подходы к определению сути конкурентоспособности экономической организации с позиции удовлетворения потребностей ее участников и потребителей, что обуславливает необходимость определения детерминант — продукционно-производственной, инвестиционной та рекрутинговой конкурентоспособности. Определены показатели их оценки, цели и критерии управления в динамической организационной среде.
Description
Keywords
конкуренція, конкурентоспроможність, економічна організація, competition, competitiveness, economical entity, конкуренция, конкурентоспособность, экономическая организация
Citation
Смолін І. В. Трьохмірність конкурентоспроможності економічної організації та прикладні аспекти її реалізації / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 3–17.