Завдання (підходи) управління персоналом у процесі змін в українських організаціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наводяться результати і висновки проведеного автором дослідження, у якому виявлені основні тенденції, завдання, підходи (практики) та ефективність їх використання у сфері управління персоналом у процесі організаційних змін в українських організаціях.
The article presents the results and conclusions of the research conducted by the author, which identify the main trends, tasks, approaches (practices) and the effectiveness of their use in the field of personnel management in the process of organizational changes in Ukrainian organizations.
В статье приводятся результаты и выводы проведенного автором исследования, в котором выявлены основные тенденции, задания, подходы (практики) и эффективность их использования в сфере управления персоналом в процессе организационных изменений в украинских организациях.
Description
Keywords
управління персоналом, організація, завдання, підходи (практики), організаційні зміни, personnel management, organization, tasks, approaches (practices), organizational changes, управление персоналом, организация, задания, подходы (практики), организационные изменения
Citation
Даниленко О. А. Завдання (підходи) управління персоналом у процесі змін в українських організаціях / О. А. Даниленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – 2012. – С. 330-339.