Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано проблеми кооперації в економічній літературі 20-х років ХХ ст.; досліджено напрями розвитку кооперативних організацій та їх місце і роль у господарській системі періоду НЕПу.
The article analyzes the problems of cooperation in the economic literature of 20-ies of XX century; the work examines the direction of cooperative organizations and their place and role in the economic system during the new economic policy.
Анализируются проблемы кооперации в экономической литературе 20-х годов ХХ в.; исследуются направления развития кооперативных организаций и их место и роль в хозяйственной системе периода НЭПа.
Description
Keywords
кооперація, кооперативні організації, кооперативна думка, нова економічна політика, cooperation, cooperative organizations, cooperative idea, new economic policy, кооперация, кооперативные организации, кооперативная мысль, новая экономическая политика
Citation
Тимченко Ю. В. Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст. / Ю. В. Тимченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 259–267.