Аналітична оцінка та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто особливості розвитку фармацевтичного ринку України, визначено його структуру, обсяг та динаміку росту. Проаналізовано вплив ключових тенденцій світового фармацевтичного ринку на розвиток вітчизняних підприємств,охарактеризовано основні напрямки їх діяльності та перспективи розвитку. На основі проведеного аналізу визначено тенденції розвитку фармацевтичної галузі України у 2011 — 2012 рр.
The article considers specificity of Ukrainian pharmaceutical market development , describes its structure, volume and dynamic of growth. The impact of most basic tendencies of world pharmaceutical market on the national enterprises has been analyzed, main trends of enterprise’s activity have been characterized. On the basis of the provided analysis the tendencies of development of Ukrainian pharmaceutical industry for 2011-2012 have been specified.
Description
Keywords
фармацевтична галузь, рівень розвитку, обсяг ринку, ключові тенденції, pharmaceutical industry, level of development, key trends, market size
Citation
Григораш І. О. Аналітична оцінка та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України / І. О. Григораш // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 104–111.