Конкурентні переваги підприємства: особливості та етапи формування в контексті сучасних умов ведення бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено основні характеристики конкурентних переваг за різними підходами. Запропоновано рекомендації щодо етапів формування та використання конкурентних переваг підприємства в контексті застосування сучасних умов ведення бізнесу.
The paper identifies the key characteristics of competitive advantages for different approaches. There were proposed recommendations concerning the stages of formation and use of competitive advantages in the context of application of modern business environment.
Description
Keywords
конкурентна перевага, ключові фактори успіху, ключові компетенції, ланцюг цінності, competitive advantage, key success factors, core competencies, value chain
Citation
Позняк С. В. Конкурентні переваги підприємства: особливості та етапи формування в контексті сучасних умов ведення бізнесу / С. В. Позняк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 124–130.