Інституційні аспекти регулювання міжнародного туризму: досвід європейських країн

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню інституціональної структури регулювання туристичної галуззі на національному рівні. Розкрито специфіку державного регулювання туристичної галузі на прикладі окремих країн європейського регіону з точки зору адаптації зарубіжного досвіду щодо оптимізації організаційної структури регулювання національного туристичного ринку.
The article is dedicated to the research of the institutional structure of international tourism regulation on the national level. The paper defines the main models of international tourism regulation and discloses the specific features of their realization on the example of several countries.
Description
Keywords
міжнародний туризм, міжнародні туристичні організації, моделі державного регулювання національного туристичного ринку, національна туристична адміністрація, маркетинг національного турпродукту, international tourism, international tourism organization, models of tourism state regulation, national tourism organization, marketing of national tourism product
Citation
Толочко А. О. Інституційні аспекти регулювання міжнародного туризму: досвід європейських країн / А. О. Толочко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 78–87.