Інфологічне моделювання як основа створення об’єкта розвитку, орієнтованого на знання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто інфологічне моделювання у процесі управління сучасним підприємством. Вказано на необхідність побудови інфологічної моделі, яка дозволяє розробити механізм формування конкурентних переваг сучасного підприємства на основі інформаційних і логічних взаємозв’язків.
The article deals with the infological modelling in the management of a modern enterprise. The article is specified on the need to build infological model that allows to develop the mechanism of competitive advantage based on modern information and logical relationships.
Description
Keywords
інфологічне моделювання, модель, знання, взаємозв’язки, конкурентні переваги, підприємство, орієнтоване на знання, infological modelling, model, knowledge, interconnections, competition advantages, knowledge directed enterprise
Citation
Ямненко Г. Є. Інфологічне моделювання як основа створення об’єкта розвитку, орієнтованого на знання / Г. Є. Ямненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 2. — С. 390–398.