Структурні рівні аналізу агросоціальних систем та їх типологічні ознаки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано основні взаємозв’язки та взаємозалежність між виробничою діяльністю та станом соціальної сфери сільських поселень. Обґрунтовано необхідність агросоціального системоформування в Україні. Проведено структурний аналіз та типологію агросоціальних систем.
The article deals with the basic relationship and interdependence between production activities and the state of the social sphere of rural settlements. The work considers the necessity of agrosocial formation system in Ukraine. The structural analysis and typing of agrosocial systems is presented in the paper.
В статье проанализированы основные взаимосвязи и взаимозависимости между производственной деятельностью и состоянием социальной сферы сельских поселений. Обоснована необходимость агросоциального системоформирования в Украине. Проведен структурный анализ и типизация агросоциальных систем.
Description
Keywords
агросоціальне системоформування, типологія агросоціальних систем, аграрна економіка, соціальна сфера, структурний аналіз, agrosocial formation of the system, typology agrosocial systems, agricultural economics, social, structural analysis, агросоциальное системоформирование, типологія агросоциальных систем, аграрная экономика, социальная сфера, структурный анализ
Citation
Ольшанська О. В. Структурні рівні аналізу агросоціальних систем та їх типологічні ознаки / О. В. Ольшанська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 164–170.