Оцінка результативності банківського менеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі розглянуто широке коло питань, котрі відносяться до проблеми вартісноорієнтованого банківського менеджменту. Зроблено висновок, що максимізація вартості компанії є основною метою банківського менеджменту.
Description
Keywords
банківський менеджмент, управління вартістю банку, результативність, ефективність.
Citation
Івасів І. Б. Оцінка результативності банківського менеджменту / І. Б. Івасів // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 52–57.