Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання, а також підходи до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність. Аналізуються основні мотиви злиття та поглинання компаній на українському ринку.
The article examines the motivational factors of mergers and acquisitions, as well as different approaches to determine the cause, through which companies decide to combine their activities. The paper analyzes the main theme of mergers and acquisitions in the Ukrainian market.
Исследуются мотивационные факторы процессов слияния и поглощения, а также разные подходы к определению причин, из-за которых компании решают объединить свою деятельность. Анализируются основные мотивы слияния и поглощения на украинском рынке.
Description
Keywords
злиття та поглинання, консолідація, мотиваційні фактори злиття та поглинання, синергія, синергетичний ефект, mergers and acquisitions, consolidations, motivational factors of mergers and acquisitions, synergy, synergetic effect, слияния и поглощения, консолидация, мотивационные факторы слияния и поглощения, синергия, синергетический эффект
Citation
Фролова Т. О. Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання / Т. О. Фролова // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 75–82.