Податковий борг і макропоказники соціально-економічного розвитку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
За результатами аналізу взаємозв’язку між показниками податкового боргу та ВВП, інфляції, бюджетного дефіциту обґрунтовано висновки щодо впливу несвоєчасних і неповних розрахунків з бюджетом на соціально-економічний розвиток України.
As the result of the analysis of the interrelation between the tax debt indices and GNP, inflation, budget deficit conclusions are made as to the influence of the untimely and incomplete payments into the budget on the social economic development of Ukraine.
По результатам анализа взаимосвязи между показателями налогового долга и ВВП, инфляции, бюджетного дефицита сделаны выводы относительно влияния несвоевременных и неполных расчётов с бюджетом на социально-экономическое развитие Украины.
Description
Keywords
податки, податковий борг, ВВП, інфляція, бюджетний дефіцит, taxes, tax debt, GNP, inflation, budget deficit, налоги, налоговый долг, ВВП, инфляция, бюджетный дефицит
Citation
Тимченко О. М. Податковий борг і макропоказники соціально-економічного розвитку України / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 192–201.