Правовий статус платника податків – юридичної особи (за законодавством України та Польщі)

No Thumbnail Available
Date
2024-02-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У дисертації з використанням сучасних методів наукового пізнання, доктринальних положень наукових джерел, нормативно-правових актів, правозастосовної практики визначено сутність і особливості структури правового статусу платника податків - юридичної особи за законодавством України і Польщі, а також напрями удосконалення законодавства України у цій сфері і подальшої гармонізації його із законодавством Європейського Союзу. Using modern methods of scientific research, doctrinal provisions of scientific sources, regulations, and law enforcement practice, the dissertation defines the essence and peculiarities of the structure of the legal status of a taxpayer - a legal entity under the laws of Ukraine and Poland, as well as the directions for improving Ukrainian legislation in this area and further harmonising it with the laws of the European Union.
Description
Keywords
правовий статус, платник податків, юридична особа, суб’єкт господарювання, податковий облік, контролюючі органи, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, спрощена система оподаткування, податковий контроль, податкова перевірка, податкове правопорушення, електронний правочин, фінансова відповідальність, юридична відповідальність, податкові спори, legal status, taxpayer, legal entity, business entity, tax accounting, controlling authorities, corporate income tax, value added tax, simplified tax system, tax control, tax audit, tax offence, electronic transaction, financial liability, legal liability, tax disputes
Citation
Циганок Ю. В. Правовий статус платника податків – юридичної особи (за законодавством України та Польщі) : дис. ... д-ра філос. : 081 / Циганок Юрій Володимирович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2024. – 239 c.