Сучасні форми та механізм реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті піднімаються питання необхідності впровадження державно-приватного партнерства в науково-дослідному секторі, розглядаються переваги цього механізму в стимулюванні інноваційного розвитку. Основну увагу приділено аналізу форм і методів фінансування науково-дослідної діяльності в рамках державно-приватного партнерства, на основі чого сформульовані принципи вдосконалювання взаємозв’язків і відносин між державою і бізнесом з метою активізації їх спільного співробітництва в інноваційній сфері.
The article highlights the issues of necessity of introduction of state-private partnership in the research sector, discusses the advantages of this mechanism in promoting innovative development. The main attention is paid to the analysis of forms and methods of financing scientific research activities in the framework of the PPP, which formulates the principles of improvement of interactions and relationships between the state and business in order to enhance their mutual cooperation.
Description
Keywords
Державно-приватне партнерство, інноваційна сфера, інновації, інноваційний розвиток, інвестиції, венчурне фінансування, Public-private partnerships, innovation sphere, innovation, innovative development, investment, venture capital financing
Citation
Потапенко Д. О. Сучасні форми та механізм реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / Д. О. Потапенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 144–152.