Виробництво продуктивних сил — індикатор індустріальної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено сутність індустріальної економіки. Характеризується процес розвитку продуктивних сил. Приводиться механізм оцінки потенціалу дій продуктивних сил. Обґрунтовується порядок ресурсного забезпечення результатів відтворення.
The article defines the essence of the industrial economy. It characterizes development of productive forces. It provides a mechanism to evaluate potential actions of the productive forces. It justifies the order of resource support for the results of reproduction.
Description
Keywords
індустріальна економіка, продуктивні сили, потенціал дій, процес виробництва, результати відтворення, industrial economy, productive forces, action potential, production process, results of reproduction
Citation
Іващенко В. І. Виробництво продуктивних сил — індикатор індустріальної економіки / В. І. Іващенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 26–34.