Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного забезпечення сучасної кооперативної системи України.
The article considers the impact of the policy of "military communism" on the functioning of cooperative organizations in the economic system of Ukraine as to take into account this experience in forming the policy of institutional support modern Ukraine cooperative system.
Description
Keywords
кооперація, кооперативні організації, «воєнний комунізм», cooperation, cooperative organizations, «military communism»
Citation
Тимченко Ю. В. Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму» / Ю. В. Тимченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 29–36.