Ринок небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, сучасний стан та тенденції розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Стаття присвячена розгляду діяльності небанківських фінансових посередників в Україні, зокрема страхових компаній, пенсійних фондів, кредитних спілок, ломбардів, які відображають у цілому стан ринку небанківських фінансових установ, вплив фінансової кризи на даний сектор грошового ринку, перспективи діяльності визначених фінансових посередників.
The article deals with the activity of special financial intermediaries in Ukraine like insurance companies, pension funds, credit companies, lombards which show situation on non-bank money market, financial crisis influence, determine the perspectives of their activity.
Статья посвящена рассмотрению деятельности небанковских финансовых посредников в Украине, в том числе страховых компаний, пенсионных фондов, кредитных обществ, ломбардов, которые в целом отражают ситуацию на рынке небанковских финансовых учреждений,влияние финансового кризиса на данный сектор денежного рынка, определены перспективы деятельности этих финансовых посредников.
Description
Keywords
небанківські фінансові установи, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, активи, кредити, показники діяльності, перспективи, non-banking intermediaries, insurance companies, private pension funds, credit companies, lombards, assets, credits, activity figures, perspectives, небанковские финансовые учреждения, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, активы, кредиты, показатели деятельности, перспективы
Citation
Брегеда О. А. Ринок небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, сучасний стан та тенденції розвитку / О. А. Брегеда // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 24–31.