Сучасні виклики та перспективи розвитку політичної економії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто виникнення, сутність та еволюцію поглядів на предмет політичної економії. Обґрунтовано зв’язок та відмінності політичної економії з економічною теорією (економікс). Наведено сучасні виклики та перспективи розвитку політичної економії як науки.
The article examines the emergence, nature and evolution of views on the subject of political economy. The paper explains the relationship and differences in political economy with the economic theory (economics). The work presents the current challenges and prospects of development of political economy as a science.
Description
Keywords
політична економія, економікс, методологія, суспільне відтворення, обмежені ресурси, ефективність виробництва, економічні інтереси, суперечності, political economy, economics, methodology, social reproduction, limited resources, production efficiency, economic interests, contradictions
Citation
Хохич Д. Г. Сучасні виклики та перспективи розвитку політичної економії / Д. Г. Хохич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 202–208.