Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано концептуальну модель інформаційного простору формування місії університету як знаннєвої організації, що ґрунтується на ціннісних орієнтирах і потребах його ключових стейкхолдерів, відмітних характеристиках та можливостях самого університету. Узагальнено проблеми та окреслено перспективні напрями розвитку вищих навчальних закладів в Україні.
В статье предложена концептуальная модель информационного пространства формирования миссии университета как знаньевой организации, основывающаяся на ценностных ориентирах и потребностях его ключевых стейкхолдеров, отличительных характеристиках и возможностях самого университета. Обобщены проблемы и обозначены перспективные направления развития высших учебных заведений в Украине.
Description
Keywords
стратегічне управління, університет, місія, стейкхолдери, знаннєва організація, менеджмент знань, інформаційний простір, стратегическое управление, университет, миссия, стейкхолдеры, менеджмент знаний, знаньевая организация, информационное пространство
Citation
Востряков О. В. Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 359–372.