Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обґрунтовані фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК.
The article reveals the essence of leadership and competitiveness of business entities in the investment field. The factors of achievement the global investment leadership of the TNCs are substantiated in the paper.
Раскрыта сущность лидерства и конкурентоспособности субъектов хозяйствования в инвестиционной сфере. Обоснованы факторы обеспечения глобального инвестиционного лидерства ТНК.
Description
Keywords
лідерство, вивіз капіталу, інвестиції, інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, фактори інвестиційного лідерства, leadership, export of capital, investment, foreign direct investment, investment factors of leadership, лидерство, вывоз капитала, инвестиции, инвестиционная деятельность, прямые иностранные инвестиции, факторы инвестиционного лидерства
Citation
Фролова Т. О. Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК / Т. О. Фролова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 310-322.