Брендинг дитячих товарів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено принципи розробки і підтримання брендів дитячої продукції. Автор розкриває особливості такого ринкового сегменту як «діти» та специфічні риси їхньої поведінки і сприйняття на прикладі різних вікових груп. Проаналізовано основні чинники, що створюють вплив на дитячу поведінку і приводить до відповідних купівельних рішень.
The article presents the fundamental principles of building and supporting in area of children’s brands. The author discusses the characteristics of such market segment as «children» and specific features of their behavior and perception according to example of different age groups. Basic approaches of influence for children’s behavior which provokes corresponding purchase decisions have been considered.
Description
Keywords
дитячі товари, діти, брендинг, бренд, торговельна марка, бренд дитячих товарів, children’s goods, children, branding, brand, trade mark, brand of children’s goods
Citation
Шевченко О. Л. Брендинг дитячих товарів / О. Л. Шевченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 391–406.