Тенденції формування власного капіталу в банківській системі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано склад та структуру власного капіталу вітчизняних банків у розрізі груп за розміром активів згідно класифікації НБУ.
In this article the author analyzes the composition and structure of the equity of domestic banks in terms of their assets under NBU classification.
В статье проанализирован состав и структура собственного капитала отечественных банков в разрезе групп по размеру активов согласно классификации НБУ.
Description
Keywords
власний капітал, прибуток, статутний капітал, резервний капітал, equity, profit, share capital, reserve capital, собственный капитал, прибыль, уставный капитал, резервный капитал
Citation
Стрижак А. П. Тенденції формування власного капіталу в банківській системі України / А. П. Стрижак // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 183–194.