Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню сутності і тенденцій розвитку ресурсозбереження в Україні. Зазначено, що пріоритетною стратегією перспективного розвитку вітчизняних підприємств повинна стати реалізація ресурсозберігаючої політики. У роботі обґрунтовано, що однією з основних складових ресурсозбереження на вітчизняних підприємствах є збереження енергетичних ресурсів.
The article describes the nature and trends of resource conservation in Ukraine. It is noted that the priority strategy for future development of domestic enterprises should be the implementation of resource-saving policies. The paper proves that one of the main resources for domestic enterprises is to conserve the energy.
Description
Keywords
pесурсозбереження, ресурсоефективність, енергоефективність, енергозбереження, розвиток, ефективність, resource conservation, resource efficiency, energy efficiency, energy conservation, development, efficiency
Citation
Масліченко О. М. Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / О. М. Масліченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 337–345.