Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.
The research is dedicated to the development of agriholdings in Ukraine. The role of agriholdings in the development of lease landed relations is reflected. The efficiency of activity of these companies in the conditions of land lease on the contemporary stage is considered.
Description
Keywords
агрохолдинг, оренда землі, земельний банк, ефективність діяльності, agriholdings, land lease, land-bank, efficiency of activity
Citation
Зарицька Н. П. Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України / Н. П. Зарицька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 254–263.