До питання про класичне та сучасне трактування ціни праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено критичне узагальнення наукових поглядів економістів-класиків та вчених сучасності щодо соціально-економічної сутності ціни праці. Виокремлено відмінності між поняттями ціни праці та заробітної плати. Розкрито головні положення інноваційних моделей ціноутворення на ринку праці — запозичення людського капіталу та оренди трудового потенціалу.
Description
Keywords
ринок праці, ціна праці, трудова теорія вартості, теорія прожиткового мінімуму, маржиналістська теорія, теорія вільної конкуренції, теорія людського капіталу, соціальна теорія розподілу, теорія витрат капіталу підприємця, інноваційні моделі ціноутворення на ринку праці
Citation
Герасименко О. О. До питання про класичне та сучасне трактування ціни праці / О. О. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 162–171.