Аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-09-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено основні характеристики аутсорсингу за різними підходами. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства в контексті застосування аутсорсингу управління.
The nature of outsorthing and it’s potential in terms of it’s implementation on the furniture enterprises are observed in this article. The main characteristics and the classification of the business processes were identified, and the basic approaches of increasing the efficiency of enterprise’s activity were offered.
Description
Keywords
аутсорсинг, субконтрактинг, процесний підхід, бізнес-процес, ключові фактори успіху, реінжиніринг, оптимізація бізнес-процесів, outsorthing, subcontracting, business process management, business process, KPI, reengineering, business process optimization
Citation
Бортнік А. М. Аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств / А. М. Бортнік, А. В. Карпенко, О. Я. Левченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 223–228.