Сучасна практика функціонування системи економічної безпеки підприємства

Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено стислий зміст практичної ситуація, яка склалася на вітчизняному підприємстві і суттєво знижує рівень його економічної безпеки. Визначено, що вона типова і виникла за наслідками негативного впливу зовнішнього середовища.
The brief content of the situation on the domestic enterprise that significantly reduces its economic security is given. It was determined that it is typical and arose as the result of negative influence of external environment.
Description
Keywords
Citation
Кузьменко О. М. Сучасна практика функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. М. Кузьменко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 297–299.