Бенчмаркинг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті опрацьовано методичні особливості реалізації проектів ребрендингу.
The methodical features of realization of projects of rebranding are investigated in the article.
В статье исследованы методические особенности реализации проектов ребрендинга.
Description
Keywords
маркетинг, маркетингові дослідження, бренд, стратегія, brand, strategy, marketing, marketings researches, маркетинговые исследования, стратегия
Citation
Шафалюк О. К. Бенчмаркинг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств / О. К. Шафалюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 454–462.