Особливості управління ризиками розвитку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведена аргументація доцільності застосування ризик-менеджменту в сучасній системі управління розвитком підприємства. Розглянуто революційну та еволюційну форми розвитку підприємства. Розкрито еволюцію і сутність інтегрованого ризик-менеджменту. Сформовано зв’язок управління розвитком з ризиками підприємства.
Arguments about the necessity of applying risk management in a modern system of company development management are provided. Revolutionary and evolutionary forms of enterprise development are presented. The evolution and the essence of integrated risk-management are discovered. The connection between risks and company development management is detected.
Представлена аргументация целесообразности применения риск-менеджмента в современной системе управления развитием предприятия. Представлена революционная и эволюционная формы развития предприятия. Отслежена эволюция и определена сущность интегрирванного риск-менеджмента. Сформирована связь управления развитием предприятия с рисками.
Description
Keywords
інтегрований ризик-менеджмент, управління розвитком підприємства, company development management, integrated risk-management, интегрированный риск-менеджмент, управление развитием предприятия
Citation
Клименко С. М. Особливості управління ризиками розвитку підприємства / С. М. Клименко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 24–29.