Особливості продукції вітчизняних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Представлено сучасне вирішення проблеми підвищення конку рентоспроможності продукції українських підприємств на міжнародному ринку. Запропоновано рекомендації стосовно стандартизації продукції вітчизняного виробництва.
These theses present contemporary-solution of the problem of home-produced goods competitiveness improvement on the world market. Recommendations concerning the home-produced goods tandardization are proposed in the article.
Description
Keywords
Citation
Бакалова Н. Л. Особливості продукції вітчизняних підприємств / Н. Л. Бакалова, Н. І. Норіцина // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 231–233.