Використання онтологій для інформаційних систем віртуальних організацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі досліджено існуючі онтології для віртуальних організацій і колаборативних мереж. Узагальнено методи та напрями використання онтологій в інформаційних системах віртуальних організацій. Визначено перспективні напрями досліджень в галузі онтологій.
В работе исследованы существующие онтологии для виртуальных организаций и колаборативних сетей. Обобщены методы и направления использования онтологий в информационных системах виртуальных организаций. Определены перспективные направления исследований в области онтологий.
Description
Keywords
онтології, віртуальні організації, моделювання, проектування, онтологии, виртуальные организации, проектирование, моделирование
Citation
Козак І. А. Використання онтологій для інформаційних систем віртуальних організацій / І. А. Козак // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 41–49.