Детермінація динамічних елементів у структурі механізмів корпоративного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена детермінації постійних та варіативних елементів у структурі організаційного та економічного механізмів корпоративного управління. На основі динамічного підходу до визначення структурних елементів механізму корпоративного управління визначено спільні характеристики механізмів та їх варіативні складові, що полегшує вирішення практичних задач формування та розвитку механізмів корпоративного управління з урахуванням турбулентних змін у середовищі інтересів корпорацій.
The article is devoted to the determination of fixed and variable elements in the structure of economic and corporate governance mechanisms. Based on a dynamic approach to determining the structural elements of the mechanism of corporate governance the authors identify common features and mechanisms of variable components, which facilitate the solution of practical problems of formation and development of corporate governance mechanisms under the influence of changes in the turbulent environment of the interests of corporations.
Description
Keywords
механізм управління, організаційний механізм корпоративного управління, економічний механізм корпоративного управління
Citation
Шершньова З. Є. Детермінація динамічних елементів у структурі механізмів корпоративного управління / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 143–150.