Передумови забезпечення якісної праці в регіональному аспекті: оцінювання та перспективи підвищення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У публікації наведено характеристику складових якості праці, визначено можливості її оцінювання на основі існуючої статистичної бази з метою порівняння регіонів України. На основі аналізу обґрунтовано перспективи та основні напрями підвищення якості праці в регіонах, що характеризуються низьким рівнем якості праці.
Description
Keywords
Якість праці, якість послуг праці, якість процесу праці, якість трудового життя, якість результатів праці, ефективність праці, продуктивність праці, рентабельність праці, рівень освіти населення, розвиток ринку праці, матеріальний добробут населення
Citation
Турчина В. М. Передумови забезпечення якісної праці в регіональному аспекті: оцінювання та перспективи підвищення / В. М. Турчина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 347–356.