На шляху до комп’ютерної математики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено результати дослідження нового напряму сучасної науки — комп’ютерної математики — з точки зору історичних, філософських, психологічних, методологічних та інших аспектів. Узагальнено різні підходи до побудови комп’ютерної математики, її місце в системі математичних дисциплін і місце в неї математичного моделювання, інформаційних технологій, системного аналізу, експертних систем, методів індуктивного висновку, теорії та методів оптимізації.
The article presents the results of the study of a new direction of modern science — computer mathematics — from the point of view of historical, philosophical, psychological, methodological and other aspects. The paper summarizes different approaches to the construction of computer mathematics, its place in the system of mathematical disciplines and place in mathematical modeling, information technologies, system analysis, expert systems, methods of inductive inference, theory and methods of optimization.
Description
Keywords
комп’ютерна математика, інформаційні технології, системний аналіз, експертні системи, методи індуктивного висновку, теорія та методи оптимізації, САЕ-програми, кібернетика, «комп’ютерний розум»
Citation
Джалладова І. А. На шляху до комп’ютерної математики / І. А. Джалладова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 35–55.