Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Аналізуються причини, що знижують результативність проведення атестації персоналу в організаціях. Пропонуються заходи щодо підвищення результативності атестації в управлінні розвитком персоналу.
The article analyzes the causes that reduce the effectiveness of the certification of personnel in organizations. The article suggests measures for improving the performance appraisal in the management of personnel development.
Анализируются причины, снижающие результативность проведения аттестации персонала в организациях. Предлагаются мероприятия относительно повышения результативности аттестации в управлении развитием персонала.
Description
Keywords
атестація, управління, служба персоналу, оцінка, керівники, фахівці з вищою освітою, лікарі, attestation, management, service of personnel, estimation, leaders, specialists with higher education, doctors, аттестация, управление, служба персонала, оценка, руководители, специалисты с высшим образованием, врачи
Citation
Савченко В. А. Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу / В. А. Савченко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 33-38.