Логістика — діяльність з необмеженими можливостями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто логістичні активності. Запропоновано класифікацію видів логістичної діяльності.
Main logistic activities are considered in the article. Classification of logistic activities is also highlighted in the article.
Description
Keywords
логістична операція, логістичні функції, логістична діяльність, logistics activating, logistic operation, logistic function
Citation
Кривещенко В. В. Логістика — діяльність з необмеженими можливостями / В. В. Кривещенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 221–230.