Ґенеза визнання функціональної ролі праці в розвитку суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано еволюцію економічної думки щодо оцінки значимості праці в функціонуванні економіки.
The article Analyzes the evolution of economic thought in relation to the assessment of the significance of labour in the functioning of the economy.
Проанализировано эволюцию экономической мысли относительно оценки труда в функционировании экономики.
Description
Keywords
теорія трудової вартості, ціна праці, вартість робочої сили, теорія граничної продуктивності, мінімальна заробітна плата, максимальна заробітна плата, theory of labor value, price of labor, cost of labor, marginal productivity theory, minimum wage, maximum wage, теория трудовой стоимости, цена труда, стоимость рабочей силы, теория предельной производительности, минимальная заработная плата, максимальная заработная плата
Citation
Малий І. Й. Ґенеза визнання функціональної ролі праці в розвитку суспільства / І. Й. Малий // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 103-109.