Сучасний формат корпоративної соціальної відповідальності компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто трансформація змісту і значення КСВ компаній, сформульовано пріоритетні напрямки та основні рекомендації щодо забезпечення її розвитку в посткризових умовах.
The article deals with the transformation of content and meaning of CSR (the Corporate Social Responsibility); definition of the priority areas and general recommendations concerning its development support in post-crisis environment.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), добродійна діяльність, соціальний проект, соціальна звітність, суспільна верифікація, програми pro bonо, волонтерство
Citation
Петрашко Л. П. Сучасний формат корпоративної соціальної відповідальності компаній / Л. П. Петрашко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 117–122.