Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито правові засади захисту прав інвесторів, які беруть участь в ІРО українських компаній, в якості прикладу наведено досвід російського законодавства, виявлено фактори, що перешкоджають участі вітчизняних та закордонних інвесторів в ІРО українських емітентів.
The article defines legal basis of protecting the rights of investors participating in Ukrainian companies’ IPOs. The experience of Russian legislation is given as an example. Factors preventing from domestic and foreign investors’ participation in Ukrainian issuers’ IPOs are revealed.
В статье раскрыты правовые основы защиты прав инвесторов, которые участвуют в IPO украинских компаний, в качестве примера приведен опыт российского законодательства, выявлены факторы, которые препятствуют участию отечественных и иностранных инвесторов в ІРО украинских эмитентов.
Description
Keywords
ІРО, захист прав інвестора, інвестиційна діяльність, право на інформацію, відповідальність за правопорушення, ІРО, investor rights protection, investment activity, information right, liability for wrongdoings, ІРО, защита прав инвестора, инвестиционная деятельность, право на информацию, ответственность за правонарушения
Citation
Гладчук К. М. Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній / К. М. Гладчук // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. М. І. Диба]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 1. – С. 27–37.