Етапи, заходи та механізм санації фінансового оздоровлення корпорацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито етапи, заходи та механізм фінансового оздоровлення корпорацій.
The article deals with the stages, activities and financial recovery mechanism of corporations.
В статье раскрыты этапы, мероприятия и механизм финансового оздоровления корпораций.
Description
Keywords
корпорації, фінансова стабілізація, механізм санації, сorporations, financial stabilization, rehabilitation mechanism, корпорации, финансовая стабилизация, механизм санации
Citation
Панчук Л. В. Етапи, заходи та механізм санації фінансового оздоровлення корпорацій / Л. В. Панчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 108-116.