Визначення ефективності банківської діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто підходи, інструменти та методи до визначення економічної ефективності банківської діяльності на сучасному етапі розвитку вітчизняного банківського сектору.
The article deals with the approaches, tools and methods to determine the economic efficiency of banking at the present stage of domestic banking sector development .
В статье рассмотрены подходы, инструменты и методы к определению экономической эффективности банковской деятельности на современном этапе развития отечественного банковского сектора.
Description
Keywords
економічна ефективність, оцінювання, підхід, дослідження, прибутковість, economic efficiency, evaluation approach, research, profitability, доходность, экономическая эффективность, оценка, подход, исследования
Citation
Диба В. М. Визначення ефективності банківської діяльності / В. М. Диба, Є. Ю. Данилюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 322–330.