Особливості обліку придбання основних засобів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз особливостей обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати. Запропоновано удосконалення існуючих методик обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати.
The article deals with the analysis of the features of accounting for the purchase of fixed assets on the conditions of the previous and next payment. The paper proposes the improvement of existing methods of accounting for the acquisition of fixed assets on the conditions of the previous and next payment.
Проведен анализ особенностей учета приобретения основных средств на условиях предварительной и последующей оплаты. Предложено усовершенствование существующих методик учета приобретения основных средств на условиях предварительной и последующей оплаты.
Description
Keywords
придбання основних засобів, попередня оплата, наступна оплата, справедлива вартість, acquisition of fixed assets, prepayment, next payment, fair value, приобретение основных средств, предварительная оплата, последующая оплата, справедливая стоимость
Citation
Дідик В. Л. Особливості обліку придбання основних засобів / В. Л. Дідик // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 405–418.