Вплив людського фактору на розвиток експортної діяльності фірми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано мотиви виходу компаній на зарубіжні ринки, досліджено стадії інтернаціоналізації експортної діяльності фірми, визначено та охарактеризовано вплив та еволюцію людського фактору на різних стадіях розвитку експортної діяльності фірми.
The article reviews the basic motives of enterprises foreign market entry. The author researched main firm’s internalization stages; identified and characterized the role and evolution of human factor on different stages of firm’s export activity.
Проанализировано мотивы выхода компаний на зарубежные рынки, исследованы этапы интернационализации экспортной деятельности фирмы, определенно и охарактеризировано влияние и эволюция человеческого фактора на разных стадиях развития экспортной деятельности фирмы.
Description
Keywords
експорт, експортний маркетинг, інтернаціоналізація, людський фактор, export, export marketing, internationalization, human factor, экспорт, экспортный маркетинг, интернационализация, человеческий фактор
Citation
Іщенко А. В. Вплив людського фактору на розвиток експортної діяльності фірми / А. В. Іщенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 130–138.