Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз робіт провідних учених, присвячених становленню соціально відповідального маркетингу. Особистий внесок автора: підхід до вирішення цієї важливої проблеми. Показано вплив державного регулювання економіки на становлення соціально відповідального маркетингу і конкурентоспроможність вітчизняної продукції з урахуванням наслідків фінансово економічної кризи.
The article analyzes the work of leading scientists, dealing with the establishment of socially-responsible marketing. The author's approach to this important issue is presented in the work. The article shows the impact of state regulation of the economy on the development of social-responsible marketing and competitiveness of domestic products, taking into account the lessons of financial-economic crisis.
В статье дан анализ работ ведущих ученых, посвященных становлению социально-ответственного маркетинга. Обоснован авторский подход к решению этой важной проблемы. Показано влияние государственного регулирования экономики на становление социально-ответственного маркетинга и на конкурентоспособность отечественной продукции с учетом уроков финансово-экономического кризиса.
Description
Keywords
Citation
Орлов П. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції / Петро Орлов // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 2. – С. 25-31.