Адаптація міжнародного досвіду регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено сучасні підходи до трактування державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств і представлено авторські пропозиції щодо його удосконалення на основі ефективного міжнародного досвіду в контексті забезпечення економічної безпеки України.
The article highlights modern approaches to the state regulation of innovation and investment activity of enterprises and states the author’s propositions of its improvement based on effective international experience in the context of Ukrainian national safety securing.
Description
Keywords
національна безпека, економічна безпека, державне регулювання, інноваційно-інвестиційна діяльність, national safety, economic security, government regulation, innovation and investment activity
Citation
Токар В. В. Адаптація міжнародного досвіду регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки України / В. В. Токар // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 120–127.