Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто проблеми визначення та визнання нематеріальних активів на основі методологічного узгодження їх тлумачення за аспектами обліку нематеріальних активів, їх ідентифікації та гармонізації бухгалтерської звітності підприємства, проаналізовано відмінності визначення терміну «нематеріальні активи», критерії визнання нематеріальних активів.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, нематеріальні активи, немонетарність, критерії визначення, визнання, ідентифікація
Citation
Диба В. М. Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання / В. М. Диба // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 217–222.