Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У контексті постіндустріального розвитку світової економіки, загострення конкуренції на міжнародних товарних ринках запропоновано визначення конкурентоспро¬можного експорту, що ґрунтується як на вже існуючих — усталеність, ефективність, адаптивність та добросовісність конкуренції, критеріях, так і на визначених в роботі — екологічність, сервісне обслуговування, відомість бредду та високотехнологічність. При цьому доведено, що з метою конкретизації складових конкурентоспроможного експорту його слід типізувати залежно від суб’єкту (конкурентоспроможність експорту компанії, країни, регону) та предмету (конкурентоспроможність експорту товарів, послуг, прав на об’єкти інтелектуальної власності), а також враховувати універсальність та специфічність його критеріїв, які запропоновано характеризувати рядом показників на корпоративному та державному рівнях. Систематизовано групи чинників формування конкурентоспроможності експорту (інституційні, фінансово-економічні, маркетингові, зовнішньоторговельні, науково-технологічні, ресурсні та соціально-екологічні). Типізовано маркетингові технології на корпоративному рівні за такими критеріями як: новизна, об’єкт, наявність творчого компоненту, стадії інтернаціоналізації, форми міжнародного маркетингу, ступінь діджиталізації, функції управління, розвиненість клієнтоцентризму, етапи міжнародної маркетингової діяльності, фінансове забезпечення, специфіка міжкорпоративної координації. Досліджено практику застосування компаніями технологій міжнародного маркетингу. В контексті необхідності подолання кризових явищ та збільшення обсягів конкурентоспроможного експорту здійснено оцінку перспектив інтеграції національних виробництв у контрольовані глобальні ланцюги створення доданої вартості з відповідним рейтингуванням, а саме залежно від наявного потенціалу, мінімальності техніко-організаційних змін, необхідності маркетингу, що дозволило визначити найбільш підготовлені до кооперації виробництва та оцінити внесок маркетингу у ринковий успіх.
Description
Keywords
конкурентоспроможність експорту, корпоративні маркетингові технології, високотехнологічність, екологічність, креативність, діджиталізація, мережевізація, глобальні ланцюги доданої вартості
Citation
Циганкова Т. Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній / Циганкова Тетяна, Іщенко Анна // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1. – С. 7–27.