Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності регіонів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто маркетинг як концепцію ринкового стратегічного управління регіоном, досліджено поняття «маркетинг регіонів» та визначено його роль у підвищенні конкурентоспроможності регіонів України.
The article deals with the concept of marketing as a strategic market management of the region, considers the concept of "regional marketing" and its role in enhancing the competitiveness of the regions of Ukraine.
В статье рассмотрен маркетинг как концепция рыночного стратегического управления регионом, исследовано понятие «маркетинг регионов» и определена его роль в повышении конкурентоспособности регионов Украины.
Description
Keywords
маркетинг, маркетинг регіонів, стратегія маркетингу регіонів, імідж регіону, конкурентоспроможність регіонів, маркетинг, маркетинг регионов, стратегия маркетинга регионов, имидж региона, конкурентоспособность регионов
Citation
Бобрицька Н. Д. Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності регіонів України / Н. Д. Бобрицька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 529–535.