Просторові моделі міграції трудових ресурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-12-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
З макроекономічної точки зору пошук робочого місця описується математичними моделями (ММ) з розподіленими параметрами — рівняннями в частинних похідних з однією та двома просторовими координатами (змінними) та в залежності від часу. Первинні результати моделювання ґрунтуються на аналітичних розв’язках рівнянь ММ.
Description
Keywords
математична модель, рівняння в частинних похідних, аналітичні розв’язки
Citation
Коляда Ю. В. Просторові моделі міграції трудових ресурсів / Ю. В. Коляда // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 247–252.