Вдосконалення управління взаємовідносинами з клієнтами бізнес-організації на ринку В2В

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Визначено основні елементи систем управління взаємовідносинами із клієнтами в компаніях, які працюють на В2В ринку. Розглянуто основні теоретичні аспекти управління відносинами з клієнтами на основі вивчення і осмислення сутності управління взаємовідносинами на підприємстві, його змісту, складу та необхідності обґрунтування вдосконалення за допомогою впровадження CRM системи.
Description
Keywords
управління взаємовідносинами із клієнтами, В2В ринок, CRM-системи
Citation
Осокіна А. В. Вдосконалення управління взаємовідносинами з клієнтами бізнес-організації на ринку В2В [Електронний ресурс] / Осокіна А. В., Удочкін М. В. / Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 319–322. – Назва з титул. екрану.