Сучасні технології аудиту міжнародної маркетингової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті дано визначення, сформульовано принципи, систематизовано види, виділено етапи та функціональні блоки, виявлено ключові проблеми аудиту міжнародної маркетингової діяльності та запропоновано найдоцільніші шляхи їх розв’язання.
Description
Keywords
маркетинговий аудит, аудит міжнародної маркетингової діяльності, списки запитань, корпоративна служба аудиту
Citation
Циганкова Т. М. Сучасні технології аудиту міжнародної маркетингової діяльності / Т. М. Циганкова // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 251–257.